Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Rio de Janeiro - time lapse video